H&M

Brilliant Mind fick förtroendet att utveckla bolagets webbplats hm.com. Arbetet innefattade integration mot Azure, samt utveckling mot flertalet tredjepartstjänster.

Java | Spring | Spring boot | Azure