SL

Vi är stolta och glada över vårt samarbete med SL och Trafikförvaltningen. Brilliant Mind bistår i detta uppdrag med projektledning och affärsutveckling, med fokus på upphandling.Vår konsult jobbar med SL:s processtyrning och framtagning av tid- och aktivitetsplaner,samt granskning av desamma. Uppdraget innefattar planering och genomförande inför kommande leveransetablering.

PPS | Project Lead | Business development