Martin Back får uppdrag som projektledare på SL

Tack SL och Trafikförvaltningen för att ni valde oss på Brilliant Mind och vår kompetenta konsult Martin Back.
Martins uppdrag är att projektleda samt samordna planering och genomförande inför kommande leveransetableringar. Vi ser fram emot ett långt samarbete med vår nya uppdragsgivare.